Grafik: Dan Bussqvist 2016

Mitt sjätte album handlar om att aktivera våra chakran, från det röda rotchakrat upp till det violetta kronchakrat och att sammankoppla dessa med kundalinikraften.

Musiken för varje chakra bygger vidare på det förra chakrats musik och varje chakras musik har sin egen grundton, Bb (rot), Eb (sakral), F# (solar plexus), C (hjärtat), G (hals), D (tredje ögat) och A (kronchakrat).

Sista stycket går igenom alla sju chakran och bastoner.

Alla åtta styckena är stämda med A=432 Hz.

Spår

1. Grounding (The Root Chakra)
2. Emotions (The Sacral Chakra)
3. Confidence (The Solar Plexus Chakra)
4. Love (The Heart Chakra)
5. Expression (The Throat Chakra)
6. Intuition (The Third Eye Chakra)
7. Divine Light (The Crown Chakra)
8. Harmony (The Kundalini Connection)

Total speltid 78:13

Länkar

Harmony: Music for Chakra Activation på Spotify
Harmony: Music for Chakra Activation på iTunes Store